Tìm theo hãng

Phụ Kiện Điện Thoại

Tìm thấy 27 sản phẩm
Cable Magsafe Type-C

Cable Magsafe Type-C

250.000đ
350.000đ (Tiết kiệm: 29%)
Cable Magsafe Type-C
- Giá bán: 250.000đ
- Giá niêm yết: 350.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
BYZ W90 ( 20.000 mah )

BYZ W90 ( 20.000 mah )

750.000đ
1.000.000đ (Tiết kiệm: 25%)
BYZ W90 ( 20.000 mah )
- Giá bán: 750.000đ
- Giá niêm yết: 1.000.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dự Phòng 12.000 mah ( Mặt gương )

Dự Phòng 12.000 mah ( Mặt gương )

200.000đ
350.000đ (Tiết kiệm: 43%)
Dự Phòng 12.000 mah ( Mặt gương )
- Giá bán: 200.000đ
- Giá niêm yết: 350.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Akus C20 ( 20.000 mah )

Akus C20 ( 20.000 mah )

500.000đ
700.000đ (Tiết kiệm: 29%)
Akus C20 ( 20.000 mah )
- Giá bán: 500.000đ
- Giá niêm yết: 700.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dự phòng 20.000 mah ( Không dây )

Dự phòng 20.000 mah ( Không dây )

350.000đ
600.000đ (Tiết kiệm: 42%)
Dự phòng 20.000 mah ( Không dây )
- Giá bán: 350.000đ
- Giá niêm yết: 600.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hoco J72 ( 10.000 mah )

Hoco J72 ( 10.000 mah )

250.000đ
450.000đ (Tiết kiệm: 45%)
Hoco J72 ( 10.000 mah )
- Giá bán: 250.000đ
- Giá niêm yết: 450.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hoco CJ4 ( 10.000 mah )

Hoco CJ4 ( 10.000 mah )

250.000đ
450.000đ (Tiết kiệm: 45%)
Hoco CJ4 ( 10.000 mah )
- Giá bán: 250.000đ
- Giá niêm yết: 450.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Remax RPP-20 ( 15.000 mah )

Remax RPP-20 ( 15.000 mah )

750.000đ
1.000.000đ (Tiết kiệm: 25%)
Remax RPP-20 ( 15.000 mah )
- Giá bán: 750.000đ
- Giá niêm yết: 1.000.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Remax RPP-180 ( 20.000 mah )

Remax RPP-180 ( 20.000 mah )

600.000đ
800.000đ (Tiết kiệm: 25%)
Remax RPP-180 ( 20.000 mah )
- Giá bán: 600.000đ
- Giá niêm yết: 800.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dudao K4s ( 10.000 mah )

Dudao K4s ( 10.000 mah )

260.000đ
450.000đ (Tiết kiệm: 43%)
Dudao K4s ( 10.000 mah )
- Giá bán: 260.000đ
- Giá niêm yết: 450.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
5S Pace C1 ( 10.000 mah )

5S Pace C1 ( 10.000 mah )

250.000đ
450.000đ (Tiết kiệm: 45%)
5S Pace C1 ( 10.000 mah )
- Giá bán: 250.000đ
- Giá niêm yết: 450.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Remax RPP-256 ( 10.000 mah )

Remax RPP-256 ( 10.000 mah )

250.000đ
450.000đ (Tiết kiệm: 45%)
Remax RPP-256 ( 10.000 mah )
- Giá bán: 250.000đ
- Giá niêm yết: 450.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Remax RPP-213 ( 20.000 mah )

Remax RPP-213 ( 20.000 mah )

500.000đ
700.000đ (Tiết kiệm: 29%)
Remax RPP-213 ( 20.000 mah )
- Giá bán: 500.000đ
- Giá niêm yết: 700.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Gogo G1 ( 10.000 mah )

Gogo G1 ( 10.000 mah )

250.000đ
450.000đ (Tiết kiệm: 45%)
Gogo G1 ( 10.000 mah )
- Giá bán: 250.000đ
- Giá niêm yết: 450.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hoco J72A ( 20.000 mah )

Hoco J72A ( 20.000 mah )

420.000đ
650.000đ (Tiết kiệm: 36%)
Hoco J72A ( 20.000 mah )
- Giá bán: 420.000đ
- Giá niêm yết: 650.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Remax RPP-150 ( 20.000 mah )

Remax RPP-150 ( 20.000 mah )

450.000đ
600.000đ (Tiết kiệm: 25%)
Remax RPP-150 ( 20.000 mah )
- Giá bán: 450.000đ
- Giá niêm yết: 600.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hepu HP966 ( 20.000 mah )

Hepu HP966 ( 20.000 mah )

460.000đ
600.000đ (Tiết kiệm: 24%)
Hepu HP966 ( 20.000 mah )
- Giá bán: 460.000đ
- Giá niêm yết: 600.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Xiaomi 20.000 mah ( 18W )

Xiaomi 20.000 mah ( 18W )

500.000đ
700.000đ (Tiết kiệm: 29%)
Xiaomi 20.000 mah ( 18W )
- Giá bán: 500.000đ
- Giá niêm yết: 700.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Remax RPP - 322 ( 16.000 mah )

Remax RPP - 322 ( 16.000 mah )

450.000đ
650.000đ (Tiết kiệm: 31%)
Remax RPP - 322 ( 16.000 mah )
- Giá bán: 450.000đ
- Giá niêm yết: 650.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wekome WP - 0373 ( 10.000 mah )

Wekome WP - 0373 ( 10.000 mah )

300.000đ
450.000đ (Tiết kiệm: 34%)
Wekome WP - 0373 ( 10.000 mah )
- Giá bán: 300.000đ
- Giá niêm yết: 450.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Arun Mini 4 ( 10.000 mah )

Arun Mini 4 ( 10.000 mah )

350.000đ
500.000đ (Tiết kiệm: 30%)
Arun Mini 4 ( 10.000 mah )
- Giá bán: 350.000đ
- Giá niêm yết: 500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Remax RPP - 51 ( 20.000 mah )

Remax RPP - 51 ( 20.000 mah )

700.000đ
1.000.000đ (Tiết kiệm: 30%)
Remax RPP - 51 ( 20.000 mah )
- Giá bán: 700.000đ
- Giá niêm yết: 1.000.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Remax RPP - 292 ( 20.000 mah )

Remax RPP - 292 ( 20.000 mah )

600.000đ
800.000đ (Tiết kiệm: 25%)
Remax RPP - 292 ( 20.000 mah )
- Giá bán: 600.000đ
- Giá niêm yết: 800.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Remax RPP - 288 ( 20.000 mah )

Remax RPP - 288 ( 20.000 mah )

600.000đ
800.000đ (Tiết kiệm: 25%)
Remax RPP - 288 ( 20.000 mah )
- Giá bán: 600.000đ
- Giá niêm yết: 800.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Remax RPP - 218 ( 10.000 mah )

Remax RPP - 218 ( 10.000 mah )

600.000đ
800.000đ (Tiết kiệm: 25%)
Remax RPP - 218 ( 10.000 mah )
- Giá bán: 600.000đ
- Giá niêm yết: 800.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hepu 965 ( 10.000 mah )

Hepu 965 ( 10.000 mah )

370.000đ
500.000đ (Tiết kiệm: 26%)
Hepu 965 ( 10.000 mah )
- Giá bán: 370.000đ
- Giá niêm yết: 500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Remax RPP - 500 ( 10.000 mah )

Remax RPP - 500 ( 10.000 mah )

500.000đ
700.000đ (Tiết kiệm: 29%)
Remax RPP - 500 ( 10.000 mah )
- Giá bán: 500.000đ
- Giá niêm yết: 700.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 08.6868.3143
Kinh Doanh 1:
zalo
08.4444.1718 Mr Trung (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Hỗ Trợ Bảo Hành:
zalo
08.6868.3143 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Kế toán:
zalo
08.2222.1718 Ms Ly (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online
Hệ Sinh thái Gia Hân Group

Huyền Dung Garment

Nhuộm Dệt Gia Hân

Xưởng May Huyền Dung

Xưởng In Gia Hân

Xưởng Thêu Gia Hân 

Chúng tôi là một - Và chúng tôi chủ động.


76/5 Lê Văn Phan , P Phú Thọ Hòa , Q Tân Phú.
Hotline : 08.6868.3143 Mr Trung 

Email: giahanrepaircenter@gmail.com

Điện thoại: 08.6868.3143

[Bản Đồ Đường Đi]

Chat hỗ trợ
Chat ngay
08.6868.3143