Tìm theo hãng

Thiết Bị Âm Thanh

Tìm thấy 62 sản phẩm
Kimiso KM-S1 ( Micro có dây )

Kimiso KM-S1 ( Micro có dây )

390.000đ
550.000đ (Tiết kiệm: 30%)
Kimiso KM-S1 ( Micro có dây )
- Giá bán: 390.000đ
- Giá niêm yết: 550.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
	Kimiso K10

Kimiso K10

250.000đ
350.000đ (Tiết kiệm: 29%)
Kimiso K10
- Giá bán: 250.000đ
- Giá niêm yết: 350.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kimiso KMS-225

Kimiso KMS-225

250.000đ
350.000đ (Tiết kiệm: 29%)
Kimiso KMS-225
- Giá bán: 250.000đ
- Giá niêm yết: 350.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Micro Karaoke Q8

Micro Karaoke Q8

350.000đ
450.000đ (Tiết kiệm: 23%)
Micro Karaoke Q8
- Giá bán: 350.000đ
- Giá niêm yết: 450.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SOUNDBOX SB-1209 GỖ 3 TẤC

SOUNDBOX SB-1209 GỖ 3 TẤC

2.600.000đ
3.500.000đ (Tiết kiệm: 26%)
SOUNDBOX SB-1209 GỖ 3 TẤC
- Giá bán: 2.600.000đ
- Giá niêm yết: 3.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
A/D/S TI - 15F

A/D/S TI - 15F

3.800.000đ
4.500.000đ (Tiết kiệm: 16%)
A/D/S TI - 15F
- Giá bán: 3.800.000đ
- Giá niêm yết: 4.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
2 micro không dây , Bass 4 tấc.
SOUNDBOX GL-1212

SOUNDBOX GL-1212

2.800.000đ
3.500.000đ (Tiết kiệm: 20%)
SOUNDBOX GL-1212
- Giá bán: 2.800.000đ
- Giá niêm yết: 3.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bass 3 tấc , 2 micro không dây.
TEMEISHENG ED-1522

TEMEISHENG ED-1522

5.000.000đ
6.500.000đ (Tiết kiệm: 24%)
TEMEISHENG ED-1522
- Giá bán: 5.000.000đ
- Giá niêm yết: 6.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
2 micro không dây
TEMEISHENG ED-1516

TEMEISHENG ED-1516

5.000.000đ
6.500.000đ (Tiết kiệm: 24%)
TEMEISHENG ED-1516
- Giá bán: 5.000.000đ
- Giá niêm yết: 6.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bass 4 tấc - 2 micro không dây.
TWS GZ-615

TWS GZ-615

3.000.000đ
4.000.000đ (Tiết kiệm: 25%)
TWS GZ-615
- Giá bán: 3.000.000đ
- Giá niêm yết: 4.000.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
3 micro không dây
JBA Q-31 LOA 2.5 TẤC

JBA Q-31 LOA 2.5 TẤC

1.950.000đ
2.500.000đ (Tiết kiệm: 22%)
JBA Q-31 LOA 2.5 TẤC
- Giá bán: 1.950.000đ
- Giá niêm yết: 2.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
2 micro không dây
SOUNBOX DK-216

SOUNBOX DK-216

7.800.000đ
9.500.000đ (Tiết kiệm: 18%)
SOUNBOX DK-216
- Giá bán: 7.800.000đ
- Giá niêm yết: 9.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
2 micro không dây
Sound Box 1513 ( 4 tấc )

Sound Box 1513 ( 4 tấc )

5.150.000đ
6.500.000đ (Tiết kiệm: 21%)
Sound Box 1513 ( 4 tấc )
- Giá bán: 5.150.000đ
- Giá niêm yết: 6.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
4 tấc , 2 micro không dây.
GAV K-15 ( 4 tấc )

GAV K-15 ( 4 tấc )

4.900.000đ
5.500.000đ (Tiết kiệm: 11%)
GAV K-15 ( 4 tấc )
- Giá bán: 4.900.000đ
- Giá niêm yết: 5.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Zansong S89 ( 1 micro )

Zansong S89 ( 1 micro )

950.000đ
1.200.000đ (Tiết kiệm: 21%)
Zansong S89 ( 1 micro )
- Giá bán: 950.000đ
- Giá niêm yết: 1.200.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CXF LG-1202 ( 2 micro )

CXF LG-1202 ( 2 micro )

2.100.000đ
2.600.000đ (Tiết kiệm: 20%)
CXF LG-1202 ( 2 micro )
- Giá bán: 2.100.000đ
- Giá niêm yết: 2.600.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
KVG A6-4 ( 1 micro )

KVG A6-4 ( 1 micro )

1.100.000đ
1.500.000đ (Tiết kiệm: 27%)
KVG A6-4 ( 1 micro )
- Giá bán: 1.100.000đ
- Giá niêm yết: 1.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mini T8236 ( Micro có đây )

Mini T8236 ( Micro có đây )

550.000đ
800.000đ (Tiết kiệm: 32%)
Mini T8236 ( Micro có đây )
- Giá bán: 550.000đ
- Giá niêm yết: 800.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Best Sound BD-9080

Best Sound BD-9080

1.500.000đ
2.000.000đ (Tiết kiệm: 25%)
Best Sound BD-9080
- Giá bán: 1.500.000đ
- Giá niêm yết: 2.000.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mobile DWQ-08 ( 1 micro )

Mobile DWQ-08 ( 1 micro )

950.000đ
1.200.000đ (Tiết kiệm: 21%)
Mobile DWQ-08 ( 1 micro )
- Giá bán: 950.000đ
- Giá niêm yết: 1.200.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Best Sound M5

Best Sound M5

3.250.000đ
4.500.000đ (Tiết kiệm: 28%)
Best Sound M5
- Giá bán: 3.250.000đ
- Giá niêm yết: 4.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nanomax X-220

Nanomax X-220

5.300.000đ
6.500.000đ (Tiết kiệm: 19%)
Nanomax X-220
- Giá bán: 5.300.000đ
- Giá niêm yết: 6.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nanomax K-777

Nanomax K-777

3.540.000đ
4.500.000đ (Tiết kiệm: 22%)
Nanomax K-777
- Giá bán: 3.540.000đ
- Giá niêm yết: 4.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nanomax SK-15D1

Nanomax SK-15D1

4.750.000đ
5.500.000đ (Tiết kiệm: 14%)
Nanomax SK-15D1
- Giá bán: 4.750.000đ
- Giá niêm yết: 5.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
2 micro , 500W , 4 tấc .
Nanomax SK-15F3

Nanomax SK-15F3

5.550.000đ
6.500.000đ (Tiết kiệm: 15%)
Nanomax SK-15F3
- Giá bán: 5.550.000đ
- Giá niêm yết: 6.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
2 micro , Bass 4 tấc , Công suất 600W .
Best Sound M6S ( 2 micro )

Best Sound M6S ( 2 micro )

4.350.000đ
5.000.000đ (Tiết kiệm: 13%)
Best Sound M6S ( 2 micro )
- Giá bán: 4.350.000đ
- Giá niêm yết: 5.000.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Best Sound M8 ( 2 micro )

Best Sound M8 ( 2 micro )

2.700.000đ
3.500.000đ (Tiết kiệm: 23%)
Best Sound M8 ( 2 micro )
- Giá bán: 2.700.000đ
- Giá niêm yết: 3.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Best Sound M6 Pro ( 120W )

Best Sound M6 Pro ( 120W )

4.250.000đ
5.500.000đ (Tiết kiệm: 23%)
Best Sound M6 Pro ( 120W )
- Giá bán: 4.250.000đ
- Giá niêm yết: 5.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Best Sound BD - 1280 ( 2 mic )

Best Sound BD - 1280 ( 2 mic )

2.050.000đ
2.500.000đ (Tiết kiệm: 18%)
Best Sound BD - 1280 ( 2 mic )
- Giá bán: 2.050.000đ
- Giá niêm yết: 2.500.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Best Sound BD - 1080 ( 2 mic )

Best Sound BD - 1080 ( 2 mic )

1.950.000đ
2.200.000đ (Tiết kiệm: 12%)
Best Sound BD - 1080 ( 2 mic )
- Giá bán: 1.950.000đ
- Giá niêm yết: 2.200.000đ
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
2.5 tấc.
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 08.6868.3143
Kinh Doanh 1:
zalo
08.4444.1718 Mr Trung (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Hỗ Trợ Bảo Hành:
zalo
08.6868.3143 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Kế toán:
zalo
08.2222.1718 Ms Ly (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online
Hệ Sinh thái Gia Hân Group

Huyền Dung Garment

Nhuộm Dệt Gia Hân

Xưởng May Huyền Dung

Xưởng In Gia Hân

Xưởng Thêu Gia Hân 

Chúng tôi là một - Và chúng tôi chủ động.


76/5 Lê Văn Phan , P Phú Thọ Hòa , Q Tân Phú.
Hotline : 08.6868.3143 Mr Trung 

Email: giahanrepaircenter@gmail.com

Điện thoại: 08.6868.3143

[Bản Đồ Đường Đi]

Chat hỗ trợ
Chat ngay
08.6868.3143